WHAT'S NEW?
Loading...

Cách update không cần dùng USB hoặc Null cable (IKS)

Các bạn thân mến,

Nếu bạn nào có máy với Dongle IKS (Internet Key System) support như Nfusion hoặc NeosatPro mà muốn update bằng hệ thống viễn thông (wireless) internet không cần chạy dây internet cable RJ-45, USB, hoặc serial Null cable thì làm như sau:

1. Ra ngoài tiệm Fry's hoặc order trên hxxp: newegg dot com mua cái game adapter hiệu D-link DWL-G820 ($40 w/ Rebate)

2. Bạn vào PC rồi set cai IP address cho giống IP address cuả cái DWL-G820

Start ->
Connect To ->
Local Area Connection ->
Properties ->
General ->
Internet Protocol (TCP/IP) ->
Properties ->
General ->
Use the following IP Address ---->

3. Sau đó, enter cái address này vào: 192.168.0.37

4. OK để exit cưả sổ setup screen

5. Sau khi set như vậy, Internet cuả bạn có thể disconnect.

6. Nếu dùng desktop PC thì gỡ cộng dây internet đang gắn trên router ra. Còn nếu dùng wireless thi không cần.

7. Dùng 1 cộng dây internet cable RJ-45 khác rồi cấm 1 đầu vào PC còn 1 đầu cấm vào DWL-G820

8. Để CD-ROM cuả DWL-820 software vào CD-ROM driver rồi điền theo cái setup wizard để configure wireless trên PC. Nó sẽ hiện lên cho mình thấy cái wireless network cuả bạn SSID

9. Chọn cái wireless network SSID cuả bạn và enter security WEP key

10. Save lại setup và EXIT wizard

11. Khi xong thì gỡ cộng dây từ PC ra rồi cấm vào receiver cuả bạn

12. Làm lại step #2 nói trên, nhưng chuyển cái nút radio button qua
Obtain an IP address automatically

13. Như vậy thì bạn sẽ có lai internet connection như thường

14. Bật cái máy receiver và DWL-G820 lên rồi vào trong
Menu -> Installation -> Upgrade by Network -> Server 1

15. Sau đó, DWL-G820 sẽ tự động connect lên internet để tìm update. Nếu internet line cuả bạn nhanh thì update sẽ nhanh. Còn nếu chậm thì có lẽ phải đợi lâu hơn. Trung bình thì khoảng 2-3 phút là xong rồi.


NOTE:Only use Config Tool if you are experiencing router/ip issues and make certain to load the R-Link file first otherwise you risk bricking your R-Link!!

R-Linkpower Config Tool
This will let you assign a static IP to your R-link

1. Download and place it a new folder.

2. Hook up R-Link R-10 as you did for initial load (R-Link Black/Blue Cable to Computer) Note- do not have internet cable hooked up

3. Open Dongle Config Tool

4. Select Com port

5. Uncheck DHCP Box - this will allow you to change/insert numbers in sections below it

6. Fill in Gateway, Subnet and Local IP numbers in correct sections

7. Click on "write config" - this will write your settings to R-Link

8. You can power down and hook to router, light should turn green quickly

Sample Settings for Linksys router:

Gateway- 192.168.1.1

Subnet - 255.255.255.0

Local IP- 192.168.1.XXX

XXX on Linksys can be replaced with numbers 100-149 on most Linksys routers. Using 131,132,133,134,135,,136 is usually available and good to go.

R-linkpower Config Tool Settings
Place the setting you used here for your Router type

Give name of Router and Model Numbers Please


Linksys WRT54G, WRT54G2 BEFW11S4

Gateway- 192.168.1.1

Subnet - 255.255.255.0

Local IP- 192.168.1.XXX

XXX on Linksys can be replaced with numbers 100-149 on most Linksys routers. Using 131,132,133,134,135,,136 is usually available and good to go.

http://www.ftabins.net/showthread.php?t=132095

http://forums.dsstester.com/vbb/showthread.php?t=169410

http://fta4vn.com/fta4vnForum/upload/showthread.php?t=3217

0 comments: