WHAT'S NEW?
Loading...

Satellite-Cach chia nhieu phong

Mình đang xài DishPro 500 (110W và 119W). Mình mới mua 36" dish w/ Ku lbnf và Zinwell 6x8 Switch.
My question: Làm sao gắn 110 W, 119 W và 97 W vào 6 lổ ports ( 18V, 13V, 18V, 13V, Flexport 1 và Flexport 2). Which sat connect to which port ? provided mình có 2 outputs (119W) và 2 outputs (110W) và 1 output 97W. Cám ơn các pros nhiều
Vietsat,

Ban nen mua them mot cai 22k tone switch va dung no de noi lai ba cai sats do. Vao trong dish setting va ban lam nhu sau:
- 110/119 tat ca nhung setting o trong do khong co thay doi va ban nho de 22k Tone OFF
- O sat 97. Ban nen doi LNB Type lai thanh Universal hay la Single. Port setting de port nao cung duoc va nho turn 22k Tone ON. Sau do thi Blind Scan sat 97...

Day la hinh cua 22k tone switch:Moi ban xem hinh nay de tim hieu them:
Cám ơn bạn Grasshopper. Nhưng mình làm sao connect 110, 119 va 97 vào Zinwell 6x8 ?

Chào bạn Vietsat,


Bạn đang dùng đỉa Dish 500 với đầu dp twin plus, có 2 cái output dùng xài cho 2 hợp và còn 1 lổ lnb input dùng cho bạn câu 1 sợi giây từ đỉa 36" vô đường giây lnb input.

Trong máy, setting của bạn chắc phải là 119, lnb type- dp-ocs, port 1 và 110, lnb type- dp-ocs và 97, lnb type- single và port 3.

Nếu gắn như trên bạn sẻ không có trục trặc gì vì bạn sẻ xem được cả 3 vệ tinh 110,119, 97 trên cùng 1 hợp, không có trở ngại.

------------------------------------------------------------------

Trước khi mình chia sẻ với bạn, mình muốn biết tại sao bạn muốn dùng Zinwell 6x8?

Nếu bạn dùng Zinwell 6x8 thì switch này nó tương tự như là 2x6 mà thôi. Có nghỉa là bạn chạy vào 2 vệ tinh, thí dụ như 110, và 119. Flex port, bạn không thể xài được cho 97W vì nó không có dùng được và chỉ dùng cho hợp DTV 95W thì được.

Thông thường Zinwell 6x8 tiện dùng cho loại lnb có 2 out put, như single dual, legacy lnb vv còn loại dp twin có built in internswitch thì không có thông dụng và hình như không có ai dùng cái 6x8 với loại lnb mà bạn đang gắn đi với đỉa 500.

Zinwell 6x8 lnb input có 6 lổ. 1 tới 2 là 13V và 18V = 1 satellite như 110
3-4 là 13v và 18v= 1 satellite như 119
5-6 13v-18v= flex port = KHÔNG DÙNG ĐƯỢC CHO ĐẦU 97

------------------------------------------------------------------------------------

Nếu bạn muốn câu 97, 110, và 119 vô (4) hợp, trước tiên bạn có thể phải đổi cái đầu dp twin plus hiện đang bắt 110, 119 thành 2 cái legacy lnb và câu 4 sợi giây vào 6x8 , lnb in từ 1 tới 4 còn 5-6 không dùng.

97 bạn câu vô 1 zinwell 6x8 lổ lnb 18 v. Nếu bạn có dual output thì dùng (2) sợi giây nối vào 1 cái 13v và 1 cái 18 v vì đài VBS là vertical polar nên nếu câu vào 18V, VBS xem sóng rất yếu và có thể xem không được.

Từ 2 cái zinwell 6x8 bạn câu mối cái lnb output ra 1x4 DisEsq, port 1 và 2 và 1 output cho mổi máy. Bạn có thể câu vào 8 hợp nếu bạn muốn.

Trong máy setting, bạn chọn 119, port 1, set 22khz -ON, 110, port 1, OFF
Còn 97 thì bạn chọn port 3. Không cần ON cho 22khz vì chỉ có 1 satellite 97 thôi.

---------------------------------------------------------------------------------------

Xin hỏi bạn muốn câu ra 3 hợp? 4 hợp?
nếu muốn câu ra 2 hợp thì bạn không cần mua gì cả và không cần gắn switch gì cả và không cần phải dùng Zinwell 6x8 vẩn bắt được 110,119 và 97 chung.

------------------------------------------------------------------------------------

Thông thường thì người ta dùng 4x4 nhiều hơn 6x8 vì 6x8 có thể làm signal giựt giựt và yếu. Cũng vì lý do này, nếu bạn chịu khó lên E7 và tìm và so sánh, người ta thường bán 6x8 nhiều hơn 4x4. Mình đang dùng 4x4 Zinwell.
Bạn phải thay cái đầu dp twin plus của bạn thành 2 cái đầu legacyl, chạy 4 đường giây vào 1-4 cái lnb input ở 6x8.

Còn 97 bạn câu, 2 sợi giây từ lnb 97 vào 1 cái 6x8 thứ hai vào 13v và 18v và từ zinwell 1 và zinwell 2 bạn chạy vào 4x1 và chọn port 1, cho 110,119 22khz on và off trong máy. Port 2 cho 97, 22khzm off.

Có gì trỡ ngại, xin bạn đừng ngại chia sẻ với anh em ở đây tiếp. Chúc bạn sớm thành công.
Cám ơn bạn changdamyeuem và grasshopper. Mình không biết nhiều về fta, mình hỏi giùm cho thằng bạn. Nó mới mua 1 Zinwell 6x8, nó nói muốn bắt 110W (2 outputs) + 119W (2 outputs) + 97W (1output) chia ra 4 hộp (4 phòng). Vậy các bạn chỉ giùm cách nào đơn giản nhứt. Cám ơn các bạn rất nhiều.
Chào bạn Vietsat,

Lúc trước, mình cũng gắn tương tự như bạn. 1 đỉa 500 và 1 cái đỉa bắt 97, nhưng giờ mình không bắt như vậy nửa. Thứ nhất là đỉa 500 dùng đầu lnb có built in switch và chỉ chạy ra được 2 hợp và chỉ bắt 110,119 thôi. Mình có thể có 2 option là câu giây từ 97 vô lnb input nhưng ra được 2 hợp thôi.

Nếu mình là bạn, mình sẻ mua 2 cái lnb tròn loại dtv circular, bắt 110 và 119 trên cùng cái đỉa 97. Sóng rất mạnh chắc chắn sẻ bắt được 100% Q, sau đó, mình mua thêm 1 cái Zinwell 4x4 nối vào 4 lổ lnb input của 4x4 từ 110,119. Còn cái 6x8 thì thú thật nếu bạn câu 1 sợi giây từ lnb 97 vào 18V, lnb input thì đài VBS xem không được, nhưng VTV4 thì được.

Cũng rắc rối bạn nhỉ? Không sao! Mình có sự lựa chọn. 1 là bạn mua cái lnb linear có 2 output câu vào 1 lổ 13 v và 1 lổ 18V của 6x8 và sau đó chạy vào 4x1 disesq thì không sao, xem được cả hai đài VTV4 và VBS vì VTV4, polar là horizontal còn VBS thì là Vertical. V=13V và 18V=Horizontal.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Theo mình, nên mua 2 cái lnb circular DTV khoãng $10/cái và chế 1 cái bát tròn và gắn chung trên cái đỉa 97 bắt 110,119 và 97 trên cùng 1 đỉa lớn. Vừa tiện, vừa đẹp nhà.

Câu 4 sợi output từ 110 và 119 vào 6x8 switch. số 1 đến số 4 , lnb input, 1 sợi vào 13v và 1 sợi vào 18V. Còn 97 thì bạn cần phải mua 1 cái Steren 2001-224 (4 ways splitter) All ports power pass. Cái này bạn có thể mua ở Radio Shack. Bạn câu từ 1 sợi giây 97 nối ra (4) 4x1 DisEsq và cho vô port 2 và 110,119 port 1, 1 cái 22khz set on và 1 cái set off. Thế thì bạn có thể câu ra (4) hợp có 97W và dỉ nhiên có 110, và 119.

Mong bạn thông cãm vì nếu chúng ta tính trước khi gắn đỉa thì chúng ta có thể tiết kiệm được chi phí, thời gian gắn đi gắn lại và mua switch này nọ. Mời bạn xem đở đỉa mình gắn ở nhà và dùng 3 zinwell 4x4 xem sao có thể giúp bạn được gì chăng.
Chào Vietsat,

Thú thật mình chưa bao giờ thử Zinwell 3x4 nhưng trên lý thuyết, mình nghỉ bạn đã gắn đúng đó. Có gì, cho các bạn ở đây biết xem có kết quả gì không nhé.

Ghi chú là đầu lnb 97 phải có 2 output thì mới xem được VBS, vì nó là 13v.

0 comments: