WHAT'S NEW?
Loading...

Khai Thuế Rồi Thì Làm Gì?

Hầu hết mọi người đã nộp hồ sơ khai thuế lợi tức liên bang,nhưng nhiều người có thể vẫn có những câu hỏi liên quan đến tiền bồi hoàn,việc lưu giữ các chứng từ khai thuế,những sai sót trên hồ sơ khai thuế vừa nộp, và nhất là nếu dọn nhà đến nơi khác thì họ cần phải làm gì.

72 giờ sau khi quí vị đã nộp đơn khai thuế điện tử và nhận được giấy báo cua IRS cho biết đã nhận được hồ sơ,quí vị có thể vào mạng thông tin điện tử để tự kiển tra tình trạng tiền bồi hoàn (refund) năm 2008 của mình.nếu quí vị gửi đơn khai thuế giấy,3 hay 4 tuần sau khi đã chuyển đơn qua đưởng bưu điện,quí vị cũng có thể kiểm tra tình trạng tiền refund online

Trước khi vào mạng để kiểm tra,quí vị nên có sẵn bản sao hồ sơ thuế năm 2008 bởi vì quí vị sẽ cần đến những chi tiết khai trên đơn khai thuế này như cương vị khai thuế,số an sinh xã hội của người có tên trên hồ sơ thuế (số an sinh xã hội của người có tên đứng trước trên đơn thuế,nếu khai chung), và trọn số tiền refund (đã làm tròn số) ghi trên hồ sơ thuế.Quý vị có ba cách để kiểm tra tình trạng tiền refund của mình:

-Vào mạng điện tử tại địa chỉ http://www.irs.gov/ , và chọn mục "Where's My Refund."
-Gọi số 1 800 829 4477 để nghe tin tức về tiền refund - số này hoạt động 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần.
-Gọi số 1 800 829 1954 trong giờ làm việc và theo các hướng dẫn trên máy.

Các Giấy tờ nào tôi cần phải lưu giữ để khai thuế?

Nên giữ lại tất cả các hóa đơn,các chi phiếu đã dùng, hoặc những chứng từ thanh toán khác.Ngoài ra,cũng nên giữ lại bất cứ các chứng từ nào khác chứng minh các khoản tiền quí vị được khai để trừ thuế hay khai để nhận tín thuế.

Thông thường, quí vị nên lưu giữ các chứng từ lưu thuế trong 3 năm,những chứng từ như giấy tờ mua bán nhà,cổ phiếu,tài sản hay nhà cửa cho thuê,quỹ hưu v.v...nên lưu giữ lâu hơn.

Thay đổi địa chỉ
Nếu chuyển chỗ ở sau khi khai thuế,quý vị nên gửi cho IRS mẫu đơn 8822 để thông báo thay đổi địa chỉ (Form 8822, Change of Address to the Internal Revenue Service).
Nếu quý vị mong nhận được tiền refund gởi qua bằng hệ thống bưu điện, quý vị cũng cần phải thông báo cho bưu cục của khu vực nhà ở cũ biết để đảm bảo họ gửi thư từ,bưu phiếu của quý vị đến địa chỉ mới.

Nếu khai sai trên hồ sơ thuế,tôi phải làm gì?

Những sai sót có thể trì hoãn việc nhận tiền refund hay các thư thông báo thuế gởi đến cho quý vị. Nếu phát hện ra chỗ sai trên hồ sơ thuế của mình,quý vị có thể sửa chữa chỗ sai bằng cách khai lại hồ sơ thuế,sử dụng mẫu đơn 1040X (Form 1040X,Amended U.S. Individual Income Tax Return).
Dưới đây là năm lý do chính quý vị nên khai lại hồ sơ thuế:

1. Quên không khai một khoản lợi tức.
2. Khai trừ thuế hoặc khai nhận một số các tín thuế quý vị không đủ tiêu chuẩn nhận.
3. Không khai các khoản thuế giảm hoặc các tín thuế quý vị đủ tiêu chuẩn nhận.
4. Quý vị đáng lẽ nên khai với cương vị khác. Người thọ thuế khi đã khai chung hồ sơ thuế không thể khai lại với cương vị khai người kết hôn khai riêng hồ sơ thuế cho năm thuế đã nộp hồ sơ khai chung. Tuy nhiên,nhân viên có thẩm quyền vẫn có thể giúp quý vị thay đổi trong trường hợp người phối ngẫu của quý vị qua đời
5. Nếu quý vị đã mua hay đang nghĩ đến việc mua một căn nhà để ở,quý vị có thể nộp đơn khai lại hồ sơ thuế để khai nhận tín thuế dành cho người lần đầu tiên mua nhà để ở(đặc biệt chỉ có năm 2008).Người thọ thuế đã mua một căn nhà đủ tiêu chuẩn có thể khai nhận tín thuế trên hồ sơ thuế năm 2008,không cần phải đợi đến sang năm mới khai nhận tín thuế này trên hồ sơ năm 2009

Tạp chí rạng Đông số 326 ngày 20 thang 5 năm 2009

0 comments: