WHAT'S NEW?
Loading...

Xem Thong So Mainboard CPU

mở cửa sổ cmd gõ lệnh: systeminfo
bạn vào START sau đó chọ RUN ở đó bạn gõ DXDIAG enter
or
EVEREST Ultimate Edition
http://www.lavalys.com:8081/everestultimate500.exe

CPU - Z
http://www.cpuid.com/download/cpuz_150.zip

0 comments: