WHAT'S NEW?
Loading...

Sử Dụng Internet Miễn Phí

http://cablehack.net/sales-premods.html

Nhà bạn thì đã có đường giây cáp sẳn rồi! Theo mình nghỉ nếu bạn chịu khó check xem đường giây đã bị block hay khoá lại chưa bằng cách cắm giây đó vào đầu TV và nếu TV không có gì cả thì chắc có lẻ đường giây đó đả bị khoá lại rồi!

Thông thường các Cty đó thường dùng cục cable terminator để khoá các chổ nối từ đường giây nhà và trụ họ. Bạn phải có 1 cái cable terminator tool mới mở ra được vì nếu bạn cứ thử mở, xoay hoài má nó chẵng ra. Giá cái tool này khoãng $17. Mời bạn xem hình để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn đả câu giây vô được trụ ở ngoài thì phải để ý đến các color tag, như, xanh, blue , red, white vv.. Nếu đường giây bạn có tag màu đỏ, thì bạn nên tháo nó ra vì nó là disconnected và nếu mình cắm vào nếu nhân viên Cty đó nhìn thấy thì biết bạn cắm mà không có trả tiền.

Còn sau khi bạn cắm vào, nhớ tháo các filter ra thì bạn lúc đó mới thử hàng được. Trước tiên bạn phải biết khu bạn ISP bạn là gì sau đó mua 1 hợp SB5100, giá $58 thử cho vui..... Nhưng nói trước, những cái này là sở thích thôi, dỉ nhiên mình không có khuyên bạn nên hay không nên. Riêng mình, thì mình thấy cũng okay.. vui thôi mà.. Nhưng trong cái vui lúc nào nó cũng có cái risk của nó!

Mình có thể trả lời cho bạn là nếu bạn có đường giây cáp nối vào trục từ ngoài nhà bạn, hay nêú bạn có basic TV cable mà đường giây không bị block bởi filter cho internet, nếu dùng cable modemm mod lại và với firmware thứ ba, chắc chắn bạn sẻ có internet, high speed.

Risk thì chẵng có gì phải sợ chỉ là khi bạn gắn giây cáp vào ổ cột điện, nó nguy hiểm và đôi lúc hàng xóm họ nhìn mình với cặp mắt không ưa cho lắm! Risk khác là lâu lâu Cty ISP họ có audit thì đường giây mình sẻ bị tháo ra và mình phải tìm cách nối lại. Đơn giản vậy thôi! Mình thì chẵng sợ gì, chỉ sợ hàng xóm họ chụp hình khi gắn vào đường giây thôi. Thông thường 1 vài năm, xui lắm mới bị cúp ra. Cách tốt nhất là quen với người nào làm contract cho các hãng ISP thì nhờ họ gắn, nối giây vô cho, vừa an toàn và mình không phải lo sợ gì cả! Nếu bạn xem là sở thích thì thử cho vui.. Đôi lúc có thử thách thì mới cảm thấy hứng thú..

Nếu anh đang dùng basic TV cable thì dỉ nhiên nếu anh gắn SB5100 premod và bỏ firmware vô, set up theo sự hướng dẩn, chắc chắn sẻ dùng được high speed internet. Đôi lúc họ dùng filter internet nhưng mình nghỉ chổ bạn cũng có thể không có. Thông thường người ta dùng internet và filter TV signal.

Nếu có filter internet thì mình phải tháo nó ra mới dùng internet được. Bạn đang xem TV được thì chắc không có filter đâu! Nếu bạn muốn mua cái cable terminator, bạn có thể lên E7, kiếm cũng có hay có thể kham khảo ở đây và nếu muốn mua ở đây cũng được. E7 thì phải đọc kỷ vì đôi lúc người bán không có kèm theo cái handle.


Làm thế nào để hợp SB5100 có thể cặp mạng được.

Trước tiên, bạn hảy thay đổi server DNS nào.

1a) Bấm start/control pannel/network connection/ hợp network, click tay phải, property, hai click ở TCP/IPV4. Click cái ô " Use the following DNS server address"

Preferred DNS server = 4.2.2.1
Alternate DNS server = 4.2.2.2
Bấm ok trên tất cả các màn hình đang mở.

1b) Nếu mà bạn đang dùng cái router thì bạn có thể bỏ ( skip) bước 1a. Vào trong setting của router bạn, thì dụ như Linksys router thì là 192.168.1.1. hay 192.168.2.1.

Khi vào trong router rồi, bạn tìm đến DNS và bỏ vô 4.2.2.1 và 4.2.2.2
Làm thể này để chúng ta tránh đi ( bypass) CC server.

1) Gắn giây ethernet vào hợp SB5100.

2) Vào trong trang web internet explorer bấm 192.168.100.1, bấm enter sau đó bấm 192.168.100.1:1337 sau đó bấm enter.

3) Đến chổ ftfp ip, nó sẻ ghi là "0.0.0.0", hảy đổi nó thành trồng ( blank), sau đó bấm save. " Làm thế này để cho hợp của bạn hợp lệ và vì máy bạn chưa có chuẩn bị nối mạng.

4) Đển chổ config name, bỏ bất cứ cái tên dưới đây vào chổ đó và bấm change và save, sau đó hợp của bạn sẻ bị reset lại.

Thế là xong! Người ta gọi đó là Comcastic!!!

Loại thông dụng:

d11_m_showcase_c01.cm (c01) | 55/5
d10_m_showcase_c01.cm (c01) | 55/5
d11_m_na_c05.cm (c05) | 0/0
d11_m_sb5100_showcase_c01.cm (c01) | 55/5
d11_m_speedtierextreme2_c01.cm (c01 - c05) | 17/2

Loại nhanh nhất:

d11_m_na_c05.cm | 0/0
d11_m_speedtierextreme2_c01.cm (c01 - c05) | 17/2
d10_m_speedtierextreme2_c01.cm (c01 - c05) | 17/2
d11_m_sb5100_showcase_c01.cm (c01) | 55/5
d10_m_sb5100_showcase_c01.cm (c01) | 55/5
d10_m_sb5100_speedtierextreme_c01.cm (c01 - c05) | 17/2
d11_m_sb5100_speedtierextreme_c01.cm (c01 - c05) | 17/2

Loại Showcase:


d11_m_speedtierextreme2_c01.cm (c01) | 55/5
d11_m_dpc2100_showcase_c01.cm (c01) | 55/5
d11_m_sb5100_showcase_c01.cm (c01) | 55/5
d11_m_sb5101_showcase_c01.cm (c01) | 55/5
d11_m_sb5120_showcase_c01.cm (c01) | 55/5
d11_m_smc8014wgccr_showcase_c01.cm (c01) | 55/5
d10_m_sb5100_showcase_c01.cm (c01) | 55/5
d10_m_sb5101_showcase_c01.cm (c01) | 55/5

TFTP IP's , những cái configs này cư ngụ tại:

( Lưu ý, nếu nơi bạn ở không có TFTP IP trong danh sách ở dưới, bạn nên dùng tiểu bang khác vì nó không quan trọng bạn đang ở tiểu bang nào)


68.87.71.12 (boston, MA)
68.87.71.13 (boston, MA)
68.87.71.14 (boston, MA)
68.87.71.15 (boston, MA)
68.87.71.22 (boston, MA)

68.87.72.11 (Chicago, IL)
68.87.72.12 (Chicago, IL) (showcase config confirmed working)
68.87.72.14 (Chicago, IL)
68.87.72.15 (Chicago, IL)
68.87.72.30 (Chicago, IL)
68.87.72.31 (Chicago, IL)
68.87.72.32 (Chicago, IL)
68.87.72.33 (Chicago, IL)

68.87.73.10 (Virginia)
68.87.73.11 (Virginia)
68.87.73.12 (Virginia)
68.87.73.13 (Virginia)
68.87.73.14 (Virginia)
68.87.73.17 (Virginia)
68.87.73.19 (Virginia)
68.87.73.21 (Virginia)

68.87.74.11 (Florida)
68.87.74.12 (Florida)

68.87.75.11 (Pittsburgh, PA)
68.87.75.12 (Pittsburgh, PA) (showcase config confirmed working)
68.87.75.31 (Pittsburgh, PA)
68.87.75.33 (Pittsburgh, PA)

68.87.76.11 (Sanjose, CA)
68.87.76.12 (Sanjose, CA)
68.87.76.14 (Sanjose, CA)

68.87.64.12 (Pennsylvania)
68.87.64.14 (Pennsylvania)
68.87.64.15 (Pennsylvania)
68.87.64.17 (Pennsylvania)
68.87.64.18 (Pennsylvania)
68.87.64.31 (Pennsylvania)

68.87.66.11 (Denver, CO)
68.87.66.12 (Denver, CO)
68.87.66.14 (Denver, CO)
68.87.66.15 (Denver, CO)
68.87.66.31 (Denver, CO)

68.87.68.11 (Atlanta, GA)
68.87.68.12 (Atlanta, GA)
68.87.68.14 (Atlanta, GA)
68.87.68.15 (Atlanta, GA)
68.87.68.31 (Atlanta, GA)

68.87.69.11 (Oregon)
68.87.69.14 (Oregon)
68.87.69.15 (Oregon)
68.87.69.33 (Oregon)

68.87.71.9 (boston, MA)
68.87.71.10 (boston, MA)
68.87.76.19 (boston, MA)

68.87.77.11 (Michigan)
68.87.77.12 (Michigan)
68.87.77.14 (Michigan)
68.87.77.15 (Michigan)
68.87.77.31 (Michigan)
68.87.77.33 (Michigan)

Cách cài hồ sơ vô hợp SB5101

1a) Bấm start/control pannel/network connection/ hợp network, click tay phải, property, hai click ở TCP/IPV4. Click cái ô " Use the following DNS server address"

Preferred DNS server = 4.2.2.1
Alternate DNS server = 4.2.2.2
Bấm ok trên tất cả các màn hình đang mở.

1b) Nếu mà bạn đang dùng cái router thì bạn có thể bỏ ( skip) bước 1a. Vào trong setting của router bạn, thì dụ như Linksys router thì là 192.168.1.1. hay 192.168.2.1.

Khi vào trong router rồi, bạn tìm đến DNS và bỏ vô 4.2.2.1 và 4.2.2.2
Làm thể này để chúng ta tránh đi ( bypass) CC server.


1) gắn giây ethernet vào hợp modemm của bạn, không có nối giây cable vô máy.
2) Mở internet explorer bấm 192.168.100.1
3) bấm configuration file, đổi tên config file như trong danh sách ở post trên, save and reboot.

Xong, đơn giãn không bạn?

Bạn đến step thứ tư đi, vô configuration file, sau đó, copy bất cứ cái tên nào trong danh sách ở phía trên, save, reboot modemm, thế thì xong.

Thí dụ như trong danh sánh này bạn có thể bỏ vào cái chổ configuration file
d11_m_na_c05.cm
save và reboot máy. Với comCastic, bạn không cần upload hồ sơ vào trong máy tương tự như hợp fta. Chỉ bỏ tên vào là được, sau đó nối dây cable vào rồi bạn cho vài phút bạn sẻ online được thôi. Ngoài ra bạn có thể đến speedtest mà đo mạng chạy nhanh bao nhiêu.

Nếu thành công cho mình biết để cùng chúc mừng bạn. Hiện tại mình đang có 2 cái SB5100 configuration file là d11_m_showcase_c01.cm và 2 cái SB5101, và đang dùng config file tên là
d11_m_sb5101_showcasetb25_c05.cm


Thí dụ dùng 1 trong những cái danh sách này.. vv..

d11_m_speedtierextreme2_c01.cm (c01 - c05) | 17/2
d10_m_speedtierextreme2_c01.cm (c01 - c05) | 17/2
d11_m_sb5100_showcase_c01.cm (c01) | 55/5
d10_m_sb5100_showcase_c01.cm (c01) | 55/5
d10_m_sb5100_speedtierextreme_c01.cm (c01 - c05) | 17/2
d11_m_sb5100_speedtierextreme_c01.cm (c01 - c05) | 17/2

1 comments:

SB5101 said...

Cách bạn chỉ là 2008
Giờ là 2012 rất nhiều chuyện khó.
Bạn có hteer hướng dẫn cách cho SB5101vứi Haxoware Rev39 online dùm được không ? Tui vòng vòng nhiều forum nhưng toàn là hướng dẫn nửa chừng trớp quớt không hà !
Cám ơn nhiều