WHAT'S NEW?
Loading...

Hướng dẫn cách Download Nhạc , Phim , Flash…ở hầu hết các trang web !!!

Lên đây tải chương trình urlhelper về cài đặt vào máy ( đây là bản dùng thử 30 ngày) http://www.urlhelper.com/download.htm

- Đây là key code cho bản UrlHelper 2.91 : 73215608cde0d32375415b73fb54003d9149b20a

- Click địa chỉ http://www.gigaget.com/setup.exe để tải về chương trình hổ trợ download GigaGet.

- vào đây để tải chương trình hổ trợ download hidownload http://www.hidownload.com/download-trial.htm

Bạn có thể dùng IDM , tuy nhiên đối với các link download có giao thức mms , IDM không thể down được vì nó không hổ trợ giao thức này

Sau khi download và cài đặt các chương trình :

- Đóng hết cửa sổ trình duyệt, Mở chương trình urlhelper lên chọn Select Adapter Chọn card mạng của nhà mình, chọn cái có địa chỉ IP và không phải là Dial up . Sau đó click vào Sniff Network

0 comments: