Wednesday, February 23, 2011

Kinh Nghiem Kien Thuc

Rename File hàng loạt
vd rename rar to hdm hoac nguoc lai:
vào notepad tạo 1 file .bat với nội dung
ren *.rar *.hdm
Copy file .bat vào folder có files cần chuyển, double click là ok
rename hdm to rar
ren *.hdm *.rar

No comments: