WHAT'S NEW?
Loading...

Kinh Nghiem Kien Thuc

Rename File hàng loạt
vd rename rar to hdm hoac nguoc lai:
vào notepad tạo 1 file .bat với nội dung
ren *.rar *.hdm
Copy file .bat vào folder có files cần chuyển, double click là ok
rename hdm to rar
ren *.hdm *.rar

How to Make Vanilla Ice Cream

How to Make Vanilla Ice Cream
http://www.youtube.com/watch?v=dd2qttHjWf4&feature=related
Ingredients:
3/4 cup sugar
1 cup cream
2 1/4 cup milk
2 tsp pure vanilla extractLet Your Chicken Fingers Do the Walking
http://foodwishes.blogspot.com/2010/01/let-your-chicken-fingers-do-walking.html
http://www.youtube.com/watch?v=27FBd1ns1MI&feature=player_embedded

I sure hope you enjoyed that phone/Yellow pages/chicken finger pun as much as I did. The chicken finger video has finally been approved and uploaded to YouTube, and I'd love to say it will be worth the wait, but I'm not sure.

This video recipe is more of a technique tutorial (yes, some people don't know how to bread things), and you more advanced foodies may be underwhelmed. Having said that, this is a really tasty, and pretty easy, appetizer to whip up for your Super Bowl party (and be sure to check out the honey mustard sauce video here).

The secret is the panko breadcrumbs. These larger, flaky crumbs get much crispier, and stay crisp much longer than conventional breadcrumbs. By the way, I can already hear some of you grumbling about finding panko, but it's very common these days (thank you Food Network and Bravo), and you'll find them in every large grocery chain.

As far as the phone goes, I really enjoyed giving it a test run and it performed very well. It's very fast, feels great in your hand, and the voice activated feature for basically any text input field is perfect for someone like me.

I should also probably state for the record that I was kidding about the Nexus One apps – I'm really not developing smart phone programs that chop onions and peel potatoes. I'm sorry to disappoint those of you that thought that part of the video was real, but then again, if you were fooled, you have other more important issues to address. Enjoy!

Ingredients:
4 large skinless, boneless chicken breasts, cut into 1/2 inch strips
1 cup all-purpose flour
2 teaspoons salt
1 teaspoon garlic salt
1 teaspoon chipotle pepper
1/2 teaspoon white pepper
4 eggs, beaten
1 tablespoon milk
3 cups Japanese-style panko bread crumbs
canola oil for frying

French Fries – So Nice Because You Cook Them Twice
http://foodwishes.blogspot.com/2009/07/french-fries-so-nice-because-you-cook.html
http://www.youtube.com/watch?v=1sffYOXq4Iw&feature=player_embedded
First Fried 275 in 5 minute
Second fried at 375 when done


Minute Steaks with Barbecue Butter Sauce – They Only Take a Few Minutes
Ingredients:
2 (5-oz) minutes steaks
salt and fresh ground black pepper to taste
1 tablespoon grapeseed or vegetable oil
For the sauce:
1/2 cup beef broth
1 1/2 tablespoons barbecue sauce
1 or 2 teaspoons cold butter
hot sauce to taste
freshly ground black pepper
http://foodwishes.blogspot.com/2010/12/minute-steaks-with-barbecue-butter.html
http://www.youtube.com/watch?v=9m0bb6E9KsY&feature=player_embedded

Cách viết Auto cho game

Cách viết Auto cho game

Tổng quát
AutoPlay nhìn chung được chia làm 2 loại:
- Là các macro thay thế thao tác người chơi, phân tích dữ liệu đồ họa
- Thực thi lệnh game bằng cách thay đổi dữ liệu game ( mem cheat, packet editor )
Việc phân loại trên chỉ là tương đối do có thể kết hợp 2 loại trên

Loại Macro:
- Chạy dễ dàng với mọi phiên bản, hơi chậm nhưng ổn định, dễ có sai sót do hình ảnh khuất, không chạy được ở chế độ FULL screen và 3D ( 2 chế độ này không bắt được hình ). Người viết cần kiến thức đồ họa cao

Loại Cheat, hook:
- Chạy riêng từng phiên bản, nhanh nhưng có phần bất ổn, ít khi sai sót khi xử lý, chạy được ở mọi chế độ hình ảnh

Ở đây tôi chỉ nói đến loại 2 do loại này chỉ yêu cầu kiến thức lập trình, không yêu cầu kiến thức đồ họa

Cách Viết AutoPlay loại Hook, mem cheat:
Yêu cầu: - Có các công cụ Game Cheat như Tsearch, MemFinder
- Biết assembler
- Nắm rõ kỹ thuật hook, packet editor

Các thông tin mà AutoPlay có được là do đọc dữ liệu trong bộ nhớ game, địa chỉ có thể là DMA hay Static nhưng đều có thể tìm ra bằng các tool trên.
Tôi chỉ có thể hướng dẫn các bạn sử dụng Mem Cheat Tool, và hiểu rõ về Hook, các bạn phải tự học ASM

Về Game Hook: Thực chất file hook.dll là dùng để thay đổi dữ liệu trong game
các bạn tham khảo về Hook tại:
[Only registered and activated users can see links. ]

Cách thức Hook họat động:
- Khi không có Hook
Windows Message -> Game Windows -> Game Message Patch
- Khi có Hook:
Windows Message -> Game Windows -> Hook.dll -> Game Message Patch
**Lưu ý: Game sẽ thực thi mã trong hook.dll chú không phải AutoPlay thực thi mã trong hook.dll, AutoPlay chỉ gửi các thông điệp đặc biệt để hook.dll biết đó là lệnh của AutoPlay

Hướng dẫn chi tiết:
Bài 1 – Lấy các thông tin cơ bản về nhân vật và tự BUFF máu, mana
Bài 2 – Lấy thông tin về tọa độ nhân vật, tự tìm quái đánh, tự nhặt đồ
Bài 3 – Điều khiển nhân vật chạy

Ở đây không bàn đến việc dùng kỹ thuật đồ họa và chiếm chuột để điều khiển nhân vật. Các phần mềm hiện nay thường dùng chương trình chính Autoplay thực hiện việc đọc bộ nhớ Game lấy thông tin và dùng cơ chế Hook để ghi thông tin cần thay đổi vào bộ nhớ Game. Một điểm lưu ý là khi Hook sẽ chiếm tài nguyên, nên ta có thể dùng một mẹo nhỏ, sau khi Hook ta Unhook ngay lập tức và dùng LoadLibrary để nạp hook.dll vào bộ nhớ game, thay đổi địa chỉ WndProc để thực hiện nhiều ý đồ khác.
(Các bạn có thể tham khảo bài viêt sau để biết cách dùng Hook và mẹo này: [Only registered and activated users can see links. ]). Ngoài ra, để chương trình có thêm nhiều chức năng, có thể ta sẽ phải gọi các hàm trong game_y.exe và khi đó ta phải mở rộng cái Hook.dll để có thể hook + inject code vào Game process (sẽ nói trong bài 3).

Bài 1 - Lấy các thông tin cơ bản về nhân vật và tự BUFF máu, mana
Tất cả các nhân vật (người chơi, quái, Npc...) được lưu thông tin trong mảng gồm 256 đối tượng, mỗi đối tượng kích thước 0x7E4C, địa chỉ lưu địa chỉ của mảng trên là 0x00D3A570. Đối tượng 0 để trống, đối tượng 1 là người chơi, còn lại là quái & Npc.
Khi chưa dùng cơ chế inject code nói trên ta có thể đọc bộ nhớ của Game bằng hàm ReadProcessMemory. Dưới đây là minh họa lớp đối tượng Npc và một số biến thành viên cần dùng (phần ... là phần dữ liệu chưa dùng tới, các bạn phải đặt một mảng BYTE với kích thước tương ứng vào đó để các địa chỉ OFFSET của các biến được chính xác)

Code:
#define NPC_BASE_ADD 0x00D3A570
#define NPC_DATA_SIZE 0x00007E4C
#define MAX_NPC 256
#define PLAYER_INDEX 1

class CNpc
{
...
DWORD m_NpcKind; //0x0020 1=mod, 1=player,...
...
DWORD m_Doing; //0x00EC 1=stand, 2=walk, 3=run...
...
int m_CurLife; //0x0B44
int m_CurLifeMax;
int m_CurLifeRep;
int m_CurMana;
int m_CurManaMax;
...
BOOL m_bRideHorse; //0x0D58
char Name[32]; //0x0D5C Ten nhan vat
int m_n***;
...
BOOL m_FightMode; //0x0EAC

};

// Tim cua so va xac dinh Game Process Handle o day
...
CNpc Npc;
LPBYTE lpBaseAdd, lpCurAdd;
//Read start Address of Npc Array
ReadProcessMemory(m_hVLProcess, (LPBYTE)NPC_BASE_ADD, (LPVOID)&lpBaseAdd, 4, NULL);
//Start Address of PLAYER
lpCurAdd = lpBaseAdd + PLAYER_INDEX*NPC_DATA_SIZE;
//Read PLAYER ìnormation
ReadProcessMemory(m_hVLProcess, lpCurAdd, (LPVOID)&Npc, sizeof(CNpc), NULL);
...

Khi đọc được các thông số máu và mana rồi ta có thể dùng hàm PostMessage(hWnd, WM_KEYDOWN...) để gửi phím 1, 2, 3. Các bạn thấy ở trên có 1 biến m_FightMode dùng để xác định nhân vật đang ở chế độ đánh (ở bản đồ có quái) hoặc đang ở trong thành (không dùng chiêu được). Căn cứ vào đó ta có thể gửi phím 1, 2, 3 khi cần thiết (m_FightMode=TRUE). Nếu nhân vật về thành rồi khỏi bơm máu nữa (nhiều khi dính độc về cả phút mà cứ đứng trong thành bơm máu thì phí quá).

Linh tinh khác: Game VLTK có định nghĩa một số hàm macro có thể dùng ở dòng gõ CHAT, ví dụ:
“/Switch Horse”, “/Switch Sit”, “/SayPhrase 0”, , “/SayPhrase 1” các bạn thử mà xem, cũng thũ vị lắm. Các bạn mở file UIconfig.ini sẽ thấy nhiều hàm hơn. Dưới đây là đoạn code mà có thể thêm vào chương trình của mình dùng để chat hoặc chạy một hàm macro trong Game. Bạn có thể lập trình lên xuống ngựa hay ngồi xuống, đứng lên, ... mà ko phải dùng WM_KEYDOWN gửi phím tắt V, M (vì ở chế độ phím Mặc định, nhấn V sẽ ko ngồi đâu).

Code:
void PostChatMessage(LPCTSTR szChatMsg)
{
//Set focus to CHAT edit control
::PostMessage(m_hVLWin, WM_KEYDOWN, VK_RETURN, 0x001C0001);
//Clear CHAT edit control
::PostMessage(m_hVLWin, WM_KEYDOWN, VK_DOWN, 0x00500001);
while (szChatMsg[0])
{
::PostMessage(m_hVLWin, WM_CHAR, LOBYTE(szChatMsg[0]), 0);
szChatMsg++;
}
//Set focus to Game Window
::PostMessage(m_hVLWin, WM_KEYDOWN, VK_RETURN, 0x001C0001);
}

Đến đây các bạn có thể lập được một chương trình tự buff mana, ngồi rao bán hàng rồi đấy. Ở bài 2 tôi sẽ nói về cách xác định tọa độ nhân vật (cũng giống như của các Npc khác) và đồ. Địa chỉ OFFSET tọa độ của nhân vật & Npc không phải là 0x10F8 như các bạn tưởng đâu, đó là địa chỉ đích Npc sẽ chạy tới, sẽ đánh tới... nếu nhân vật ngồi xuống, giá trị này sẽ bằng 0.

Bài 2 – Lấy thông tin về tọa độ nhân vật, tự tìm quái đánh, tự nhặt đồ

Hix, được các bác admin quan tâm, em lại viết tiếp.
Bây giờ đến phần toạ độ của nhân vật. Bổ sung thêm các biến thành viên vào lớp CNpc, chúng ta có các thông tin về toạ độ và thông tin đối tượng cần đánh/ theo sau/ đồ cần nhặt:

Code:
class CNpc
{
public:
...
int m_NextAdd; //0x000C – xac dinh Npc ton tai hay ko
...
int m_ActiveSkill; //0x0114 – ky nang dang su dung
...
int m_MapX, m_MapY, m_MapZ; //0x0D0C – toa do Cell
int m_OffX, m_OffY; //0x0D18 – toa do Npc trong Cell (*1024)
...
int m_nPeopleIdx; //0x0DE0 Npc can tan cong, hoac theo sau
...
int m_nObjectIdx; //0x0DEC Obj can nhat
...
WORD m_RegX; //0x0EC4 – toa do Region
WORD m_RegY;
public:
void GetMapPos(int *nX, int *nY);
};
Toàn bàn đồ được chia thành nhiều vùng, có kích thước 512x1024, mỗi vùng lại chia thành nhiều cell, có kích thước là 32x32. Hai biến WORD RegX, RegY lưu giá trị vùng (Region), các biến MapX, MapY lưu giá trị của cell; OffX,OffY là toạ độ Npc trong ô đó (giá trị = 1024/pixel).

Toạ độ của nhân vật được tính như sau:

Code:
#define REGION_WIDTH 512
#define REGION_HEIGHT 1024
#define CELL_WIDTH 32
#define CELL_HEIGHT 32

void CNpc::GetMapPos(int *nX, int *nY)
{
*nX = m_RegX*REGION_WIDTH + m_MapX*CELL_WIDTH + (m_OffX>>10);
*nY = m_RegY*REGION_HEIGHT + m_MapY*CELL_HEIGHT + (m_OffY>>10);
}
Hàm sẽ trả về nX, nY giá trị toạ độ tuyệt đối của nhân vật/ Npc trên bản đồ, tính theo pixel (không phải toạ độ vẫn thường nói trong GAME đâu). Còn toạ độ trong Game (thể hiện trên bản đồ nhỏ) sẽ được tính bằng:

Code:
nOrgX = nX>>8; // dich phai 8 bit, chia cho 256
nOrgY = nY>>9; // dich phai 9 bit, chia cho 512
Đến đây các bạn có thể xác định được toạ độ của nhân vật cũng như của Npc bất kỳ trong mảng 256 Npc rồi, và do đó sẽ xác định được khoảng các giữa chúng. Vấn đề là khi quái bị chết, không phải tất cả dữ liệu trong đối tượng bị xoá, trừ khi có quái hoặc player khác được nạp vào vùng nhớ đó. Tôi có thấy 1 địa chỉ ở OFFSET 0x000C, tạm đặt tên biến là m_NextAdd vì thấy nó lưu các địa chỉ quanh quanh trong mảng 256 Npc, khi quái chết, hoặc ra khỏi vùng nhớ (đi ra xa), giá trị m_NextAdd được đặt về 0.

Vậy thuật toán đơn giản để tìm quái để tấn công sẽ như sau:

Code:
CNpc Player; Npc;
int nX, nY;
int nMinIndex, nMinDistance=2000;
//Read PLAYER information
lpCurAdd = lpBaseAdd + NPC_DATA_SIZE;
ReadProcessMemory(m_hVLProcess, lpCurAdd, (LPVOID)&Player, sizeof(CNpc), NULL);
for (int i=2; i 0 la ton tai
int m_nData1; // Unused data
int m_ObjKind; // 3=item, 4=money,..10=Property Box
int m_Index;
WORD m_RegX, m_RegY; // Toa do Region
int m_nData2[2]; // Unused data
int m_MapX, m_MapY; // 0x001C, toa do Cell
int m_OffX, m_OffY; // 0x0024, toa do Off trong Cell
int m_nData3[13]; // Unused data
char m_szName[32]; // 0x0060
int m_nData4; // Unused data
int m_nColor; // Mau cua do (0=trang, 3=xanh, ?=vang...)
int m_nData5[3]; // Unused data
int m_nMoneyNum; // Luong tien
public:
void GetMapPos(int *nX, int *nY);
};
Chặc, đến đây các bạn lại thấy quá dễ để tính tọa độ của đồ rồi đúng ko, cũng theo cách tính như ở CNpc thôi. Nhặt đồ thì dễ hơn đánh quái nhiều, tìm cái đồ nào ở gần thì nhặt. Khoảng cách có thể nhặt đô trong Game đặt là 64, nhưng nếu cần các bạn cứ tìm trong khoảng 200-300 gì đó, nhân vật chỉ cần nhích đi một chút là nhặt được đồ. Các bạn còn nhớ cái biến thành viên m_nObjectIdx trong lớp CNpc ko? Nó sẽ xác định địa chỉ cần gán cho đối tượng người chơi để nhặt đồ (cũng theo vị trí của đồ trong mảng 256 đối tượng kia)

Bổ sung: Lần đầu tiên khi nhân vật bắt đầu đánh, các bạn phải gán chiêu thức vào m_ActiveSkill ở OFFSET 0x0114 nhé (tham khảo thêm bài viết của TinhLaGi). Ngoài ra ở phần trên tôi có bỏ sót một biến thành viên tại địa chỉ Offset 0x0C58, đó là m_nSkillRadius - bán kính hiệu quả của chiêu thức. Trước khi gán lệnh đánh, bạn gán giá trị này một số nhỏ, ví dụ 75 chẳng hạn là bán kính quyền cơ bản, nhân vật sẽ tiếp sát rồi mới đánh quái. Nếu ko để chế độ đánh tiếp cận, sau khi đánh 1 chiêu có bán kính hiệu quả = 0 (ví dụ NLTD), các bạn lại phải gán lại số này đủ lớn, nếu ko nhân vật sẽ chạy lại sát quái mà vẫn ko với tay đánh được. Có thể gán = 75 hoặc thậm chí = 5000, game sẽ tự reset lại.

Thêm nữa, phần đọc tọa độ của nhân vật, Npc & Obj có một số bạn dùng địa chỉ offset 0x0D20, 0x1088.. gì đó. Thực ra các địa chỉ này chỉ là kết quả của các tính toán hoặc gán tham số tọa độ cho các thao tác của nhân vật nên đôi khi mình đọc ra sẽ thu được một kết quả không chính xác.

Bài viết tiếp theo tôi sẽ đề cập đến việc điều khiển nhân vật chạy đến một tọa độ cho trước.

Bài 3 – Điều khiển nhân vật chạy

Nào hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu đến cái việc điều khiển quái chạy. Dưới đây là các biến thành viên bổ sung cho lớp CNpc:
Code:
class CNpc
{
public:

...
int CmdKind; //0x1088, 2=walk, 3=run
int Param_X;
int Param_Y;
};
Để cho nhân vật chạy hoặc đi bộ đến 1 điểm nào đó, các bạn gán các giá trị thích hợp vào các địa chỉ trên, bao gồm loại lệnh (chạy, đi bộ) và tọa độ X, Y.

SendMessage(WM_HOOK_WRITE, ...3);
SendMessage(WM_HOOK_WRITE, ...nX);
SendMessage(WM_HOOK_WRITE, ...nY);

Tuy nhiên, công việc ko chỉ dừng lại ở đó, nếu ko nhân vật sẽ tự giật lại vị trí cũ. Bước tiếp theo là chúng ta phải gửi một gói tin đến server, báo rằng nhân vật di chuyển đến tọa độ mới. Như các bạn biết, đôi khi mạng lag, ta điều khiển nhân vật chạy được một đoạn nó lại giật lại chỗ cũ là vì gói tin báo đã ko gửi đi được.

Để làm được việc đó ta sẽ viết code gọi hàm gửi tin đến server. Sau khi nghiên cứu, tôi đã tìm được địa chỉ các hàm gửi lệnh RUN và hàm gửi lệnh WALK trong game_y.exe. Cũng may là mấy hàm này ko viết trong Class nên việc gọi cũng đỡ cực hơn. Trong chương trình HookDll, các bạn bổ sung các đoạn code sau:

Code:
//Global Functions
void (*SendCmdRunToServer)(int, int);
void (*SendCmdWalkToServer)(int, int);

#define RUN_FUNC_ADD 0x004C41B7 // Send Client DoRun Function
#define WLK_FUNC_ADD 0x004C4204 // Send Client DoWalk Function
Và khởi tạo các địa chỉ hàm SendCmdRunToServer & hàm SendCmdWalkToServer bằng cách chèn đoạn code sau vào vị trí nào thích hợp (nhớ rằng chúng ta phải thực hiện việc này trong HookProc, tức là đang ở trong Process của Game. Việc gán trực tiếp bằng toán tử gán ( = ) sẽ ko thực hiện được vì VC++ sẽ báo lỗi nên ta dùng đoạn mã ASM.

Code:
__asm
{
mov SendCmdRunToServer, RUN_FUNC_ADD;
mov SendCmdWalkToServer, WLK_FUNC_ADD;
}
Đến đây chúng ta đã hoàn tất 90% công việc rồi, quay trở lại phần code của chương trình chính, sau khi ra đã gán các giá trị CmdKind, Param_X, Param_Y ta phải gửi một thông điệp WM_HOOK_WRITE nữa để báo HookProc chạy hàm SendCmdRunToServer hoặc SendCmdWalkToServer.

Đoạn mã đó như sau:
Code:
//SendMessage(m_hVLWindow, WM_HOOK_WRITE, 2, 0); // Send Walk Cmd
SendMessage(m_hVLWindow, WM_HOOK_WRITE, 3, 0); // Send Run Cmd
Còn ở HookProc, các bạn cải tiến một chút như dưới đây thì ta sẽ có được đoạn gửi lệnh RUN, WALK lên Server.

Code:
#define pCW ((CWPSTRUCT*)lParam)
LRESULT HookProc (int nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
int nAdd = pCW->wParam;
int nVal = pCW->lParam;
int *pX, *pY;
switch (nAdd)
{
case 2: // DO WALK
pX = (int*)(PlayerBaseAdd + 0x108C);
pY = (int*)(PlayerBaseAdd + 0x1090);
SendCmdWalkToServer(*pX, *pY);
break;
case 3: // DO RUN
pX = (int*)(PlayerBaseAdd + 0x108C);
pY = (int*)(PlayerBaseAdd + 0x1090);
SendCmdRunToServer(*pX, *pY);
break;
default: // ASSIGN OTHER VALUES
pX = (int*)nAdd;
*pX = nVal;
}
}
Kết thúc loạt bài về viết chương trình AutoPlay. Từ đây các bạn có thể cải tiến chương trình theo ý thích của mình, làm bao nhiêu chức năng tùy ý. Và từ sau bài này các bạn vào trao đổi và có cao kiến hay thắc mắc gì cứ nêu ra chúng ta cùng bàn luận nhé. Các đoạn code trên có nhiều chỗ tôi gõ trực tiếp lên đây (ko phải copy từ chương trình ra vì chỉ cần lấy phần cơ bản cho dễ hiểu) nên đôi khi gõ tắt hoặc gõ lỗi tí xíu, các bạn tự sửa lấy nhé.
[Only registered and activated users can see links. ]

http://sinhhocbien.com/showthread.php?692-C%C3%A1ch-vi%E1%BA%BFt-Auto-cho-game&p=869#post869

Bowflex - 100142 - PR3000 Home Gym - As Seen On TV

Bowflex - 100142 - PR3000 Home Gym - As Seen On TV
FREE SHIPPING!
$865.00
http://www.csnstores.com/Bowflex-100142-BOW1007.html?cv=
http://www.amazon.com/Bowflex-100142-PR3000-Home-Gym/dp/B001AS4YRQ

The Bowflex Body Plan [Hardcover]
$19.44 & eligible for FREE Super Saver Shipping on orders over $25
http://www.amazon.com/Bowflex-Body-Ellington-Darden-Ph-D/dp/1579546897/ref=pd_bxgy_sg_text_c

The Bowflex Body Plan [Kindle Edition]
$16.47 includes free wireless delivery via Amazon Whispernet
http://www.amazon.com/The-Bowflex-Body-Plan-ebook/dp/B00332EQUM/ref=tmm_kin_title_0?ie=UTF8&m=AG56TWVU5XWC2

Bowflex Ultimate Complete Home Gym w/310-lb Rods and Leg Extension - $400 (Woodstock,GA)
http://atlanta.craigslist.org/nat/hab/2187589342.html
Call Chris @ 678-725-2409 if interested. PICK UP ONLY but will deliver for a fee.
Date: 2011-01-29


Bowflex Xtreme 2 - $450 (Roswell)
Date: 2011-02-05
In great condition, was barely ever used. Call or text for questions or if interested 678-361-0711
http://atlanta.craigslist.org/nat/spo/2198824876.html

BOWFLEX EXTREME 2 HOME GYM NICE - $450 (CONYERS)
NO TRADES NO SCAMS CALL QUICK WILL NOT LAST 678-858-0856 HAVE A GREAT DAY!!!
http://atlanta.craigslist.org/eat/spo/2196966427.html

Chơi tay PS3 và X-box 360 không dây trên PC!

Chơi tay PS3 và X-box 360 không dây trên PC!

Em đinh mua một tay hoặc 1 tay Xbox 360 không dây hết. Các bác bro hướng dẫn dùm em xiem là mua loại nào thì hay ạ! kết nối với pc thê nào ạ! em thấy trên mạng hướng dẫn tùm lum à! người bảo được người bỉu hok! xin các bác chỉ giáo ạ!


Hiện tại em đã chơi ngon được rùi!!!
các bác có thể xiem được bản tiếng anh qua Link này: http://www.motioninjoy.com/wiki/en/install/latest
http://www.motioninjoy.com/download
http://www.hardcoreware.net/how-to-playstation-3-controller-64-bit-windows-7-vista/

2: Một tay cầm DS3 ( hàng Trung Hoa anh hùng thì ko đảm bảo nha :-> )
3: Một dây nối ( cũng là dây xạc ) của DS3, có một đầu là USB A ( đầu to ) và đầu nhỏ ( USB B ). Nếu ko có ( vì nếu mua tay DS3 lẻ thì ko có dây này đi kèm ) xài tạm dây nối của PSP vào PC cũng đc Lưu ý nữa là phải là dây xịn ( thử với một dây Trung Hoa anh hùng thì vô phuơng chạy, thay cái dây bán kèm với PSP mua ở đây ( châu Âu ) thì chạy ngon.

Bạn nào co Hardware IDs chưa được hỗ trợ thì post lên đây.

4: Chương trình Driver Signature Enforcement Overrider ( http://www.ngohq.com/home.php?page=dseo ).
5: Một máy PC / Laptop có 1 cổng USB trống, lưu ý là khi cắm sang cổng USB khác phải cài lại. Nên tốt nhất là xài cố định một cổng.


Nếu muốn connect qua bluetooth: Cần một card Bluetooth gắn trong ( với laptop ) hoặc không có thì đi mua 1 cái USB bluetooth, không cần cài driver làm gì, vì motionjoy sẽ cài driver đè lên.


II Các bước thực hiện

Bước 1: Chỉnh máy, chỉ dành cho Win 7 / Vista 64 bit, các OS khác bỏ qua.

Restart máy, ấn nút F8 liên tục, vào màn hình boots option, chọn cái thứ 2 từ dưới lên: Signature Driver Enforcement.

Bước 2: Cắm DS3 vào máy qua dây USB, cắm bluetooth USB nếu muốn chơi wireless. Windows sẽ nhận DS3 với driver mặc định, cứ kệ nó

Bước 3: Cài đặt MontionJoy. Làm theo hướng dẫn của soft.

Bước 4: Khi mở chương trình DS3 Tool ( là cái đc montionjoy cài vào máy ), tìm mục Driver Manager. Chọn Load driver. Đợi máy thực hiện xong.

Bước 5: Vào mục quick start ( trong DS3 Tool ), chọn profile thứ 2 từ trên xuống,( Hướng dẫn vậy nhưng theo mình thì nên chọn cái thứ tư, Analong Gamepad3--options, khi chọn cái này thì mình lại chơi được tay cần, mọi người cứ lèm thử thoe cách thứ 1 nhé nếu hok chơi được cần thì hay dùng cái này của em.) click nút enable, chọn tiếp tiếp nút Game Controller Panel để test tay.

Nếu ai muốn chơi wireless thì ấn vào tab BluetoothPair, chọn Bluetooth adapter, ấn nút Pair Now, rút DS3 ra khỏi máy, đợi 1 lúc là nhận ( có rung nhẹ và đèn sáng )

Nếu nhận analog, nút bấm thì qua tiếp bước 6, không thì kiểm tra các bước trước.

Bước 6: Vào start menu, ấn cmd chuột phải chọn as Administrator ( win 7, các OS khác chỉ cần Run => cmd ). Đánh lần lượt 2 dòng dưới đây:

bcdedit.exe -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON

Bước 7: Chạy Driver Signature Enforcement Overrider, chọn tùy chỉnh

“Enable Test Mode” chọn next.
“Sign a System File” chọn next, đánh lần lượt

“C:\Windows\System32\MijXfilt.sys”

“C:\Windows\System32\xusb21.sys”

“C:\Windows\System32\WdfCoInstaller01009.dll”.

“C:\Windows\System32\drivers\MijXfilt.sys”

“C:\Windows\System32\drivers\xusb21.sys”
Thế là xong, các bạn có thể vi vu với DS3 trên PC / laptop,

Câu của mình: Mình thấy chơi rất tốt, phím nhậy, không dây có dây OK hết, nếu nối ra LCD FULL HD thì còn hơn cả ps3 ngoài hàng luôn! hé hé mọi người cứ tự do khám phá nhé.
Còn một vấn đề nhỏ nhỏ là máy mình cài chưa nhận được cần! khá tiếc, minh đang ngâm cứu thêm, ai có gì xin chia sẻ nhé để anh em cung bít.

Lưu ý như trên bài vít là: đổi cổng là phỉa cài lại, tính cả cổng không dây bluetooth, dùng bluetoooth mà chuyển sang dây thì cũng phải chờ 1 lúc mới nhận driver, nhưng mà dùng tay PS3 thi còn dây lèm gì nữa, hehehe.
khi dùng lần sau thì chỉ cần mở bluetooth máy lên trước sau nó bấm nút PS tròn ờ giữa tay đợi vài dây là ok. rất tiện.
há há vậy thui em vào chơi típ "PS3" nhà em nữa đây.
Sau một hồi loai hoai em đã sai được cần, hóa ra là update bản mới nhất lên 6.0003 là ok hà! hô hô hay quá là hay.

một lời khuyên của em nữa nà mọi người có thể tham khao tay của logitech hok nhất thiêt là cứ ps3 và x-box, tay logtech có tay không dây cho ps2 không dây chỉ 400k mình mua 1 bộ chuyển và 2 tay không dây tâm 900k vừa gần băng 1 tay ps3 của em 950k mua ở X-game. thế rẻ hơn mà vẫn không dây! em cùa đang hơi suy nghĩ đây. mà cắm phát là được luôn đỡ linh tinh các bác. Nhìn chung là tùy các bác thui. hé hé.
EM thì vẫn kết tay ps3 vi nó bi h thành chuẩn rùi, thi thoảng ra hàng chơi với bạn cho quen tay, hihihihi

http://www.vn-zoom.com/f365/choi-tay-ps3-va-x-box-360-khong-day-tren-pc-833171.html


Driver Signature Enforcement Overrider 1.3b
It seems that Microsoft has forgotten end users when it introduced a very restricted module of driver signature enforcement in Windows Vista and Windows 7. All drivers and system files must be digitally verified or they cannot run when using both 32-bit and 64-bit versions of Windows Vista and Windows 7. In the past, it was possible to turn that feature off in Vista, but due to new kernel security updates, it is impossible to turn it off without degrading security and stability of your operating system or putting your master boot records in risk by using other software alternatives.

So what is the problem with digital certificates? Well, the problem is… developers have to pay Microsoft to receive verified certificates, and that makes many applications inaccessible under Windows Vista and Windows 7. However, it is still possible to turn it off by pressing the F8 function key during system boot up, but pressing F8 every time on boot up can be a serious pain in the butt. Others have found workarounds, but most of them are too risky and may trash your master boot records, at least until now thanks to our latest tool.

How does it work?
Microsoft is aware that developers cannot submit every beta build they are testing. Microsoft has provided a mode inside Windows Vista and Windows 7 that will allow developers to test their software before they submit it to Microsoft’s labs. Unfortunately, even in that test mode drivers and system files must have a test certificate before installation.

The good thing is that it does not have to be digitally verified. That means we can load drivers by creating our own unverified certificates. Do not worry! You do not have to do anything; our Driver Signature Enforcement Overrider will do everything for you.

False Positive Alert
It has come to our attention that several Antivirus suites have listed our Driver Signature Enforcement Overrider (DSEO) as a dangerous file. That's nonsense! DSEO is safe. These Antivirus suites are being used as a tool to remove software that Microsoft deems contrary to its outlook, instead of protecting the customer from dangerous files. Read more about it here.

Supported OSes
* Windows Vista 32-bit
* Windows Vista 64-bit
* Windows Server 2008 32-bit
* Windows Server 2008 64-bit
* Windows 7 32-bit
* Windows 7 64-bit

Changes
* Watermarks Removal Option
* Support for Windows 7
* Several Bug-fixes

So how do I use it?
First and foremost; you are using this software at your own risk, we do not take responsibility for any damages to your system, but we do not believe it can harm anyone anyway. Secondly, you must run DSEO with administrative privileges (Right click and choose Run as administrator).

1. Download the application from the link below. Right click on it and choose "Run as administrator". Inside its main menu, press on the “Enable Test Mode” button and follow the instructions on the screen. This will enable TESTSIGNING mode, which allows unverified system files to be loaded.

2. Now all you have to do is to add the unverified signature to the required system files. To do so press on the “Sign a System File” button from the main menu, and enter specific filename including full path. For example: if ATITool64.sys from C:\Windows\System32\drivers refuses to load due to driver signature enforcement, you should type: “C:\Windows\System32\drivers\ATITool64.sys”, and if you would like to sign more than a single file, just repeat this procedure until you’re done, and finally reboot.

After you enabled Test Mode and added signatures to the required system files, they should bypass Windows’s driver signature enforcement and load without any issues. However, if for some reason you are interested to revert it, you can re-launch the application, choose “Disable Test Mode” from the main menu, and reboot. If you encounter issues or having questions, feel free to post it on our forums.

Note: DSEO requires administrative privileges (Run as administrator).
Driver Signature Enforcement Overrider 1.3b
http://files.ngohq.com/ngo/dseo/dseo13b.exe


Cài driver trên Windows Vista 64bit cho EDGE modem - uocvong - 19/10/2009 05:51 AM

(21/09/2009 10:27 AM)techsupport Viết: Đây là mail anh bình gửi cho mọi người. Giáp đã test OK !
Sau khi đọc xong cảm ơn anh Bình đi nhé!

Hi all
Bình đã thử nghiệm:

- Windows 7 32bits Ultimate bản RC (Release Candidate) cài A-link EDGE bình thường. Bản chính thức đến 22/10 mới ra chưa biết thế nào, nhưng chắc cũng cài được vì bản chính thức bổ sung thêm driver, còn gần như ko thay đổi so với bản RC.

- Windows 7 64bits Untimate bản RC cũng cài được A-link EDGE.
Lý do nhiều người ko cài được vì Windows Vista x64 SP1 (Service Pack 1) và Windows 7 x64 có cơ chế kiểm tra chữ ký (chứng nhận driver hợp lệ) rất chặt so với XP hoặc Vista thường. Driver của A-link EDGE dù có cài lên nhưng không nạp lên được và không chạy.

Có 2 cách để cài đặt là:

1. Chuyển vào chế độ “Disable Driver Signature Enforcement“. Ở chế độ này HĐH sẽ không kiểm tra tính hợp lệ của driver nên A-link xài được. Để vào chế độ này thì nhấn F8 khi khởi động Windows và chọn “Disable Driver Signature Enforcement“.

Cách này bất tiện vì phải chuyển vào chế độ này mỗi khi khởi động, vì vậy phải kết hợp với 1 phần mềm ReadyDriver Plus (http://www.citadelindustries.net/readydriverplus/). Phần mềm này sửa boot loader của Windows để tự động chuyển vào chế độ này khi khởi động máy. Chỉ cần tải về và cài đặt là xong. Lần sau khởi động HĐH tự động chạy vào chế độ “Disable Driver Signature Enforcement“ mà không cần nhấn F8.

Bình đã thử cách này chạy tốt.


2. Nếu không muốn sửa Boot loader, thì cách thứ 2 là dùng Driver Signature Enforcement Overrider (http://www.ngohq.com/home.php?page=dseo), dùng DSEO để ký nhận hợp lệ và tải 1 driver chưa kiểm nghiệm.
Tải phần mềm này về và chọn chức năng "Sign a system file" để chứng nhận các file driver.
Cách này đòi hỏi phải biết các driver nào là của EDGE modem.
Một cách nhận biết các file driver là vào Device Manager, chọn thiết bị, nhấn chuột phải chọn Properties > Driver và click Driver Details sẽ xuất hiện danh sách các file driver.Tham khảo thêm tại :
http://www.raymond.cc/blog/archives/2009/08/24/loading-unsigned-drivers-in-windows-7-and-vista-64-bit-x64/


Thật là tuyệt vời, thank you verymuch
http://forum.adasolution.net/printthread.php?tid=172

http://data.citadelindustries.net/SetupReadyDriverPlus.exe

Cách giải quyết không thể chỉnh sửa, không lưu được file hosts trong Windows 7

Cách giải quyết không thể chỉnh sửa, không lưu được file hosts trong Windows 7
Tin tức - Mẹo vặt - Thủ thuật
Chủ nhật, 19 Tháng 9 2010 22:56
File hosts của Windows đóng vai trò là một server offline. Tận dụng file hosts này mà ta có thể be khoa bằng tay để xài bản quyền mãi mãi một số phần mềm như IDM, các sản phẩm Adobe,... Trong Windows XP thì ta có thể chỉnh sửa file hosts dễ dàng, nhưng trong Windows 7 thì ngược lại.
Trong Windows 7, bạn mở file hosts lên và chỉnh các giá trị thông số trong đó đã đời nhưng rồi khi lưu lại thì không thể lưu được.
Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục điều đó.
Trước tiên, trong Windows 7 bạn mở file hosts trong thư mục etc của Windows theo đường dẫn:
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

Mở file hosts lên bằng Notepad.

Bổ sung chỉnh sửa nội dung gì đó vào file hosts này tuỳ bạn.
Ví dụ để be khoa IDM xài bản quyền thì bạn thêm vào file hosts này các dòng sau:

207.44.199.159 registeridm.com
207.44.199.16 registeridm.com
127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com

127.0.0.1 tonec.com
127.0.0.1 www.tonec.com
127.0.0.1 registeridm.com
127.0.0.1 www.registeridm.com
127.0.0.1 secure.registeridm.com
127.0.0.1 internetdownloadmanager.com
127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com
127.0.0.1 secure.internetdownloadmanager.com
127.0.0.1 mirror.internetdownloadmanager.com
127.0.0.1 mirror2.internetdownloadmanager.com
127.0.0.1 mirror3.internetdownloadmanager.com

http://www.youtube.com/watch?v=agpNvgoGyAc&feature=player_embedded
http://www.vn-zoom.com/f247/huong-dan-chinh-sua-file-host-trong-system32-cua-window-de-crack-idm-all-version-897602.html

Sau đó lưu lại và dùng Serial này để đăng ký bản quyền: 7G7QY-NZWKQ-23KRA-RAMQ4

Ví dụ để be khoa các sản phẩm của Adobe thì bạn thêm các dòng sau vào file hosts:

127.0.0.1 activate.adobe.com
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 ereg.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com
127.0.0.1 wip3.adobe.com
127.0.0.1 3dns-3.adobe.com
127.0.0.1 3dns-2.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-2.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-3.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
127.0.0.1 activate-sea.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com
127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.com

Lưu lại, sau đó dùng keygen kèm theo khi download các gói sản phẩm về mà đăng ký bản quyền xài không sợ phát hiện serial giả.

Bạn đã chỉnh sửa, thêm bớt xong xuôi nội dung file hosts, giờ đến lúc lưu lại thì không thể lưu được và nhận thông báo bị từ chối:
Hoặc thế này:

Cách giải quyết là bạn không lưu vào thư mục etc này nữa mà lưu file hosts ra chỗ khác như Desktop chẳng hạn.

Bạn nhớ phải có dấu ngoặc kép ("hosts") hai bên chữ hosts nhé.

Sau đó, ra ngoài desktop. Copy cái file hosts mới lưu này và paste nó vào thư mục etc.

Bạn sẽ thấy xuất hiện thông báo hỏi bạn có muốn chép đè không ? Thì bạn chọn cái Copy and Replace như hình minh hoạ.

Như vậy là bạn đã lưu được file hosts thành công trên Windows 7, bạn mở file hosts lên thử xem.

Ở Windows XP thì không phức tạp như vậy, chỉ cần bấm lưu là ổn cả.

Chúc các bạn thành công .Be khoa IDNM bang tay

Sau khi đã dow phiên bản mới nhất của IDM tại http://internetdownloadmanager.com/ về máy
Trước khi cài đặt các bạn vào file host theo địa chỉ sau :
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\
Sau đó mở file hosts bằng Notepad hay wordpad cũng đc. Sau đó các bạn Paste vào đó 3 dòng sau:

205.199.44.156 registeridm.com
205.199.44.16 registeridm.com
127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com


Sau đó các bạn Save lại là xong.
Sau đó các bạn mới bắt đầu tiến hành cài đặt IDM bình thường. Thế là các bạn đã Crack xong IDM rồi đó


Khj nào muốn Update phiên bản mới các bạn chỉ việt mở file hosts lên, sau đó các bạn xóa đi dòng:

127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com

Sau đó Save (Hoặc Ctrl + S) lại là xong

Trường hợp IDM đã hết hạn sử dụng và bắt nhập Serial mỗi lần mở CT, các bạn vẫn cứ save 3 dòng trên vào file host bình thường, Sau đó điến Serial bên dưới vào là xong.

First name : CLF
Last name : ChipLove-Family
Email : crackidm@yahoo.com
Serial : BGL4H-HJBXT-ABSUD-R31QJ

Chú ý: Nếu ko save đc 3 dòng trên vào host (Win7),
các bạn Click chuột phải vào file host -->
Properties --> chọn tab "Security" -->...............
click edit va phan quyen Full control cho user
Nếu có thông báo hiện ra các pa'c cứ chọn "Yes".
Vậy là các bạn có thể save 3 dòng đó vào host đc rồi đấy
hoac
Cách giải quyết là bạn không lưu vào thư mục etc này nữa
mà lưu file hosts ra chỗ khác như Desktop chẳng hạn.

Bạn nhớ phải có dấu ngoặc kép ("hosts") hai bên chữ hosts nhé.
Sau đó, ra ngoài desktop.Copy cái file hosts mới lưu này
và paste nó vào thư mục etc.

Bạn sẽ thấy xuất hiện thông báo hỏi bạn có muốn chép đè không ?
Thì bạn chọn cái Copy and Replace như hình minh hoạ.
Như vậy là bạn đã lưu được file hosts thành công trên Windows 7,
bạn mở file hosts lên thử xem.

Ở Windows XP thì không phức tạp như vậy, chỉ cần bấm lưu là ổn cả.

Chúc các bạn thành công .
Sau khi cài đặt nếu idm của bạn bị block do bản crack lần trước
(mặc dù gỡ bằng youruninstall đi nữa)
Cách này hay nhất
(nếu IDM bị trục trặc gì cứ áp dụng cách này
và cài lại bản mới nhất là OK!)
: Đầu tiên gỡ bỏ IDM cũ bằng 1 phần mềm chuyên dụng
(Your Uninstaller 2010 Hổ Trợ Gở Sạch mọi phần mềm)
1. Rồi vào Start -> Run, gõ regedit ,
tìm và xóa 2key sau đi (nếu còn ^^~) :

HKEY_CURRENT_USER\Software\DownloadManager

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Internet Download Manage
2.Sau đó reset lại máy
và Cài đặt lại bảng mới nhất như bình thường là ok

Khi cài đặt nên tắt hết các trình duyệt để IDM tích hợp vào.

3. 1 số máy có thể báo fake key
tuy nhiên bạn chỉ việc tắt thông báo đi
và chạy lại IDM là ok ^^
4. Dùng tốt cho các bản Win 32bit ( XP, Vista, 7 )


http://thuthuat.chiplove.biz/post-130/mediafire-idm-6-08-full-moi-nhat-idm-6-07-crack-100-tieng-viet-internet-download-manager-full.html