WHAT'S NEW?
Loading...

Bi Zola-Gioi An

Chua benh gioi an ,benh zola,benh loet don thuan do virus (herpes simplex) ngoai da nguyen phat hoac tai phat,Herpes moi hoac bo phan sinh duc dung cream:
Aciclovir BP 5% w/w


-Alcohol 75 do la con diet khuan manh nhat hon ca con 90 do

0 comments: