WHAT'S NEW?
Loading...

Chèn Hình vao Blog

Tại vị trí bạn muốn chèn hình ảnh, bạn nhập vào đoạn code HTML như sau:

img src="link..." width="500" hieght="300" border="0", alt="description">

them dau moc <

truoc chu img

Trong đó, bạn lưu ý: - Chiều rộng(width) và chiều dài(height) nên có để ảnh vừa với khung blog hơn, nhìn sẽ đẹp hơn. - Chiều rộng không được quá 500 pixels. - Description = "chú thích" là phần chữ sẽ hiện lên khi người xem hover(dua chuot toi hinh) chuột lên ảnh.
Jond and Tri


Shift+Enter

Jonh

0 comments: