WHAT'S NEW?
Loading...

Microsoft bắt đầu chặn Windows không có bản quyền

Microsoft bắt đầu chặn Windows không có bản quyền

Microsoft đã bắt đầu chiến dịch "truy bắt" những người dùng Windows không có bản quyền thông qua hệ thống Windows Update. Khi bạn vô tình cập nhật thông qua hệ thống này, bản vá KB971033 sẽ tự động phát hiện và chuyển Windows về chế độ không có bản quyền ngay lập tức. Nếu đang dùng Windows bản quyền mà cảm thấy quá phiền phức, bạn có quyền bỏ dấu chọn để không cài đặt nó.

http://www.tinhte.com/threads/359910-9714

0 comments: