WHAT'S NEW?
Loading...

Chữ viết tắt R, Rx sau tên thuốc có nghĩa là gì?

R là chữ viết tắt của tiếng Anh "Registered" có nghĩa là " Đã được đăng ký". Như vậy những nhãn hiệu thuốc có ký hiệu R là những nhãn hiệu đã được đăng ký bản hộ nhãn hiệu hàng hóa. Không cho phép bất kỳ ai được quyền giả mạo nhãn hiệu đó.Rx là kí hiệu viết tắt của tiếng la tinh, là những thuốc kê đơn. Thuốc kê đơn là những thuốc nếu sử dụng không theo đúng chỉ định của người kê đơn thì có thể nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe.


Ở phía trên có ký hiệu "R" hoặc "Rx" là ký hiệu viết tắt của từ Latinh "Recipe" có nghĩa là "Hãy lấy":
http://www.thuocbietduoc.com.vn/thuoc/duoc-pham-30606.aspx

0 comments: