WHAT'S NEW?
Loading...

In giấy đóng tiền visa online

Sau khi đóng tiền, để in Document Cover Sheet bạn làm như sau:

1. Vào đường link: https://ceac.state.gov/CTRAC/Invoice/signon.aspx

2. Mục "I’m the": chọn mục nào cũng được.

3. Mục "My NVC Case Number is": Nhập số case number của HS (HCMxxxxxxxxxx)

4. Mục "My Invoice Identification Number is": nhập invoice ID number của bạn (số này gồm 8 chữ số, có trong giấy báo đóng tiền).

5. Nhấn Sign in.

6. Xem có báo PAID mục payment status chưa. Nếu báo PAID rồi thì làm tiếp.

7. Trong mục "To view receipt detail information about a payment, click on Select", nhấn vào chữ "Select" ở đầu của dòng... (ngày tháng)... IV $(400.00x số người). Nhấn vào khung màu xanh có chữ "Print Document Cover Sheet" ở phía dưới, bạn sẽ in được document cover sheet dùng để kẹp chung với DS-230.

8. Trong mục "To view receipt detail information about a payment, click on Select". Nhấn vào chữ "Select" ở đầu của dòng... (ngày tháng)... AOS $70.00. Nhấn vào khung màu xanh có chữ "Print Document Cover Sheet" nằm ở phía dưới bạn Sẽ in được document cover sheet dùng để kẹp chung với I-864

9. Làm tương tự với phím "Print Receipt" để in biên lai đóng tiền, biên lai này dùng để xuất trình khi phỏng vấn.

Chú ý quan trọng: Nếu muốn giữ lại bằng chứng đã đóng tiền visa thì bạn phải in liền lúc này (9) hoặc lưu lại thành 1 file PDF để dành, sau này cần sẽ in ra vì lần sau, khi bạn vào lại và nhập lại số HCM và ID, trang web sẽ báo lỗi, bạn không còn in được.

http://vietditru.com/bb/viewtopic.php?f=6&t=6768

0 comments: